Gestió professional de les xarxes socials amb COMOon

Gestió de Xarxes socials per a empreses

Les xarxes socials s’han convertit en plataformes on trobar al teu públic objectiu. Una correcta gestió de xarxes socials professional et generarà oportunitats de negoci. A l’hora de mostrar la teva empresa en internet la utilització de la xarxa social és clau. A través d’ella podràs difondre la teva marca, serveis, productes i fins i tot la teva reputació en línia.

Actualment existeixen diferents xarxes socials que agrupen persones per interessos o afinitats. Conèixer a aquests usuaris i les seves preferències i també l’ús que realitzen de les xarxes és una de les estratègies del Màrqueting digital.

A més, aquestes plataformes ens permeten gestionar publicitat segmentada i orientada a uns certs grups de persones. La gestió de xarxes socials ha de ser diferent en cada plataforma segons el llenguatge i característiques d’aquest.

Perfils socials preferits

Creació i gestió de xarxes socials

Els perfils de xarxes socials per a empreses es creen en funció del tipus d’empresa i els serveis i/o productes que ofereixi.

Existeixen plataformes com Facebook que ofereix diferents solucions de plantilla en funció de les necessitats del negoci.

Gestió de xarxes socials per a empreses

El gestor de xarxes socials de COMOon realitzarà una gestió continuada de les xarxes realitzant diferents tipus de publicacions:

Publicacions de Brànding o imatge de marca on donar a conèixer el potencial de l’empresa.
Peces comercials que atreguin a l’usuari cap als nostres productes o serveis.
– Interacció amb l’usuari per a conèixer-lo millor a través d’enquestes, sortejos…etc
Actualització del perfil professional continuat en funció de la temporalitat de venda, les necessitats de l’empresa…etc

El nostre expert en gestió de xarxes socials per a empreses t’oferirà un calendari de publicacions. En aquest quedaran definides les diferents publicacions a realitzar.

I finalment, la gestió de xarxes socials per a empreses inclou la interpretació d’estadístiques dels resultats. La possibilitat de conèixer la satisfacció de l’